Mario Coolen

Tien jaar pastoraal aan de Zuidkust van Guatemala

Binnen de socio-economische context van Guatemala’s Zuidkust situeert de auteur de aanvang, ontwikkeling en gedeeltelijke herziening van de nieuwe pastorale aanpak die daar tien jaar geleden gelanceerd werd. De aanvankelijk nog te elitair en louter religieus opgezette zorg om het lot van de campesinos is inmiddels uitgegroeid tot een alsmaar grotere participatie van die campesinos zelf aan hun economische en politieke ontvoogding.

verschenen: November 1980, blz. 99

jaargang: 48/02