Richard A. McCormick

Tien verzoeken aan de medici

In de vorm van tien verzoeken wil de auteur als ethicus in gesprek treden met medici. Niet om kritiek te leveren, noch om pasklare antwoorden aan te reiken, wel om aandacht te vragen voor die dimensies van de persoon die ten gevolge van de evolutie in d e gezondheidszorg in de verdrukking dreigen te komen. Zo nodigt hij uit tot meer expliciet ethisch denken in een beroep dat het zo druk heeft! medici : dialoog met een ethicus (McCormick:: R.A.:: 1990)

verschenen: Februari 1990, blz. 387

jaargang: 57/05