Raf Janssen

Tijd voor onthaasting

De tegendynamiek van de langzaamheid

Omwille van milieuherstel moet het tempo van onze economie omlaag. Economie is pas economisch als ze zich verdraagt met het ritme van de natuur en met de tijd die de natuur nodig heeft om haar produktiviteit op peil te houden. In die zin is de huidige m ilieucrisis in feite een tijdscrisis. Alleen het terugvinden van het natuurlijke ritme kan onze beschaving levend, in leven, houden. In plaats van weg te stressen in een cultuur van gejaagdheid, vraagt duurzame ontwikkeling om het heilzame preparaat van de onthaasting en om het in cultuur brengen van de langzaamheid.

verschenen: Maart 1994, blz. 195

jaargang: 61/03