Annick Schramme

Toekomstscenario’s voor een cultuurbeleid

Vlaanderen en Nederland volgen elk hun eigen cultuurbeleid, maar in de publieke opinie wordt daar nauwelijks over gedebatteerd. Nochtans veronderstelt een cultuurbeleid naast een visie op kunst en cultuur altijd ook een reflectie over de rol ervan in de maatschappelijke ontwikkelingen. Twee recente essays evalueren het huidige beleid en stippelen mogelijke scenario’s uit voor de toekomst.

verschenen: November 2001, blz. 925

jaargang: 68/10