Carlos Tindemans

Toneeljubileum

*Nederlands Toneelverbond* *Honderd jaar*

verschenen: Mei 1971, blz. 881

jaargang: 38/08