Jan Kerkhofs

Traditie en tradities

Er is traditie en er zijn tradities en die twee zijn niet altijd makkelijk te onderscheiden, ofschoon dat historisch en in de praktijk steeds weer geschiedt. Alleen een sterk vertrouwen op wat de Geest zegt tot alle leden van de kerkgemeenschap kan ons op weg zetten naar een groeiende herkenning van de Waarheid.

verschenen: Mei 1993, blz. 387

jaargang: 60/05