Harold Polis

Tramlijn Verwarring

Is er nog hoop voor onze steden?

* Ruth Soenen: Het kleine ontmoeten. Over het sociale karakter van de stad *

verschenen: Januari 2007, blz. 51

jaargang: 74/01