Guido Vanheeswijck

Transcendentie als taboe

Het katholicisme van Charles Taylor

Hoe kun je in de huidige westerse cultuur nog christen zijn? Er heerst nu een grondige afkeer van elke vorm van transcendentie, wat telt is het concrete leven. En sommige christelijke intuïties hebben paradoxaal genoeg zelfs moeten wachten op de afbraak van de dominante positie van het katholicisme om als algemeen menselijk erfgoed erkend te worden. Toch waarschuwt Charles Taylor voor een exclusief humanisme. Dat kan volgens hem even gevaarlijk en geestelijk verminkend worden als fanatieke vormen van geloof.

verschenen: Juni 2001, blz. 496

jaargang: 68/06