Bart Maddens en Jef Smulders

Transparante partijfinanciering: België mist de boot

GRECO is de instelling binnen de Raad van Europa die zich bezighoudt met de strijd tegen corruptie. In 2008 onderzocht de organisatie of de Belgische regels inzake partijfinanciering beantwoorden aan de internationale normen. Het GRECO-rapport was vernietigend. Maar België heeft die kritiek nauwelijks aangegrepen om de partijfinanciering transparanter te maken. Er blijven heel wat hiaten in de wetgeving. De meeste andere West-Europese landen hebben de raadgevingen van GRECO wel ter harte genomen, met als gevolg dat België vandaag achterop hinkt.

verschenen: Mei 2016, blz. 389

jaargang: 83/05