Henk Jans

Tsjernobyl: oorzaken, gevolgen, gevolgtrekkingen

Op de in Wenen eind augustus samengeroepen internationale conferentie van het IAAE is de Sovjetunie dan toch weer over de brug gekomen met een omstandig rapport over de oorzaken van de Tsjernobyl ramp en de zekere of nog onzekere gevolgen daarvan op middellange en lange termijn. Naast een paar alegemene en enkele concrete gevolgtrekkingen omtrent de – te verhogen – veiligheid van kerncentrales is er, wat de mogelijke herziening van het globale energiebeleid (in Oost, West en Derde Wereld) betreft, in Wenen niets nieuws uit de bus gekomen.

verschenen: November 1986, blz. 139

jaargang: 54/02