Erik De Bom

Turkije tussen ‘Europese’ rechten en waarden

Over de grenzen van de Europese Unie

Waar moeten de grenzen van de Europese Unie worden getrokken? In de politieke theorie over de EU is dit een van de belangrijkste vragen. Ondanks de vaagheid van de officiële toetredingscriteria kan in de actuele uitbreidingspolitiek van de EU toch een duidelijke lijn worden waargenomen. Dit artikel legt de onderliggende logica hiervan bloot en beargumenteert dat zij goed te begrijpen is met het zogenaamde constitutioneel patriottisme als theoretisch kader.

verschenen: Maart 2012, blz. 206

jaargang: 79/03