Dirk De Bièvre en Ludo Abicht

Turkije vandaag: drie uiteenlopende visies

Een gesprek met Dries Lesage, Mete Öztürk en Dirk Rochtus

Een inhoudelijk gesprek over Turkije tussen deskundigen is vandaag alles behalve een eenvoudige gedachtewisseling; je kan bijna niet anders dan op een of andere manier geëngageerd zijn. Toch zijn we er een hele avond lang in geslaagd, twee westerse academici (hoogleraren Dirk Rochtus en Dries Lesage) en een Turks journalist (Mete Öztürk, voormalig hoofdredacteur van Zaman Vandaag België) op een geïnformeerde, scherpe maar hoffelijke manier met elkaar te laten spreken.

verschenen: Juni 2017, blz. 481

jaargang: 84/06