Pascal Gielen

Tussen creativiteit en criminaliteit

Over kunst, onderwijs en civiele ruimte

De civiele ruimte bezet een grijze zone tussen legaliteit en illegaliteit, tussen creativiteit en criminaliteit. Burgerinitiatieven worden namelijk genomen waar een overheid (nog) niets heeft geregeld en waar een markt geen brood in ziet. Door de toenemende rationalisering van het onderwijs biedt het steeds minder ruimte voor lessen over democratie. Kunstenaars lijken burgerschapsvorming steeds meer als taak over te nemen en zo het gemis op school te compenseren.

verschenen: Maart 2017, blz. 210

jaargang: 84/03