Carlos Tindemans

TV-drama

Uit het dagelijkse bezigheidspatroon valt de televisie niet meer weg te denken. Een van de sterkst aanwezige programma-onderdelen vormt het televisiedrama in vele varianten. tegen de nog steeds gebruikelijke afwijzing van de potentiële waarde van televisiearbeid wordt hier de stelling geponeerd dat de tekstwetenschappen (literatuur, theater, media) zich dringend met deze tekstprodukten bezig dienen te houden, omdat de televisierealiteit voor velen nu eenmaal dé initiatie in literatuur en cultuur is.

verschenen: September 1982, blz. 1021

jaargang: 49/11