L.L.S. Bartalits

Twee Duitslanden

Hun mogelijkheden en problemen

Als vooruitgeschoven posten van de spanningen en conflicten tussen de twee supermachten zitten de twee Duitslanden letterlijk en figuurlijk inhet hart van de Europese politiek. Beide staten zijn voortdurend op zoek naar het moeilijke evenwicht tussen de verschillende belangen die zij bij een wederzijdse ontspanning menen te hebben, en de zorg om het behoud van de interne stabiliteit en de goede verstandhouding met hun machtige bondgenoot en beschermheer.

verschenen: Juni 1982, blz. 774

jaargang: 49/09