Jaak De Maere

Twee eeuwen Nederland en België

Kossmans geschiedenis van ‘De Lage Landen’ (tussen 1780 en 1973) imponeert door de eruditie, het vermogen tot synthese en de narratieve verve van de auteur. Even uitgesproken als de afwijzing van de patriottisch-finalistische visies van Pirenne en Blok, zijn vele, originele en tegendraadse appreciaties van tal van gebeurtenissen, personen en bewegingen die, vermoedelijk in beide landen, zowel de publieke opinie als de gedegen historici tot enige toetsing of weerlegging zullen nopen.

verschenen: Maart 1987, blz. 551

jaargang: 54/06