Ger Groot

Twee visies op menswetenschappen

Cleopatra en Nico Niemandsverdriet

Twee recente verhandelingen huldigen een vrijwel volkomen tegengesteld standpunt ten aanzien van de ‘verklarende’ waarde van de menswetenschappen, vooral dan met betrekking tot het menselijk gedrag. De auteur komt op voor de methodologische deugdelijkheid van de wetenschappelijke benadering, die niet per se andere, eveneens relevante interpretatiemiddelen en -modellen hoeft uit te sluiten.

verschenen: November 1983, blz. 164

jaargang: 51/02