Guido Vanheeswijck

Twee vormen van vrijheid (I)

Een discussie met Isaiah Berlin

Terwijl vrijheid in de klassieke, humanistische traditie vooral (positief) benaderd werd als innerlijke vrijheid, die samengaat met integriteit en trouw aan de waarden waarvoor men kiest, wordt vrijheid in de moderne, liberale tijd veeleer (negatief) bepaald als de afwezigheid van uiterlijke, politieke en sociale dwang. Leg je de klemtoon op de positieve vrijheid, dan werk je ideologisch misbruik in de hand. Die stelling van Isaiah Berlin is betwistbaar, en ook het onderliggende mensbeeld roept vragen op, die in een volgende bijdrage zullen worden behandeld.

verschenen: September 2003, blz. 682

jaargang: 70/08