Henk Haenen

Twijfel kan een inspiratiebron zijn voor geloven en denken. In perioden van historische veranderingen, die diep in het leven van mensen insnijden, geldt dat eens te meer. Men¬sen worden in turbulente tijden vaak teruggeworpen op kernvragen van hun identiteit. Hoe de vaart van het menselijk leven op een rechtvaardige koers te brengen? Hoe de waarden van recht en liefde religieus te verstaan? Slecht zicht. Een hommage aan de twij¬fel van Herman van Praag gaat op een boeiende manier op zulke kernvragen in.

verschenen: mei-juni 2018, blz. 251

jaargang: 85/03