Paul van der Grijp

Types en stereotypes

Erotische representaties van het exotische

In de Franse koloniale literatuur van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, verscheen de culturele ander in de eerste plaats als vrouw, als romanpersonage en tevens als metafoor voor de exotische, pas veroverde gebieden. De verhouding tot die ander was een liefdesrelatie, maar tegelijk een onmogelijke liefde. In dit soort literatuur, en ook meer in het algemeen in het koloniale discours, werd de ander niet zozeer als een individu, maar veeleer als een essentie, als een type voorgesteld.

verschenen: Januari 2007, blz. 28

jaargang: 74/01