Frans Cromphout

Types van geloofsbeleving III: apocalyptiek

De in tijden van ontreddering zo aantrekkelijke, apocalyptische heilsverwachting is – althans in haar zuivere vorm – de volkomen afwijzing van de geschiedenis, die geacht wordt slechts boosheid en gruwelen te kunnen voortbrengen. Alleen een christologische, historiserende correctie, zoals die in de Apocalyps van Johannes werd aangebracht, kan verhinderen dat het eschatologisch toekomstvisioen ontaardt in een vlucht uit tijd en wereld.

verschenen: Juni 1979, blz. 781

jaargang: 46/09