F. Cromphout

Types van geloofsbeleving

De roep om een aanvaardbaar – want toch onvermijdelijk – pluralisme in geloofsbeleving en geloofsverwoording schijnt van recente datum te zijn. Toch blijken heel verschillende types van geloofsbeleving al lang geleden en in de bijbel zelf aan het woord te zijn gekomen. In een eerste bijdrage wordt dat inzicht geïllustreerd aan de hand van het Exodus- en het Ballingschap-model in het Boek van de Uittocht en de Prediker.

verschenen: December 1978, blz. 203

jaargang: 46/03