Jan Koenot

U2: onvervalste rock, hartverwarmend

Het snelle en wereldwijde succes van de rockgroep U2 (You Too!) noopt tot enkele dringende vragen. Hecht het publiek zelf evenveel belang als de groep aan de thematiek en de boodschap die U2 bedoelt over te brengen? Ontkracht het volop meedraaien van de groep met de keiharde rock business al dan niet zijn morele en maatschappijkritische pretenties? Neemt zo’n rock concert geen sacrale en rituele allures aan, en zo ja, is dan de uitdrukkelijk christelijke interpretatie ervan illusoir, verwerpelijk of gerechtigd?

verschenen: Juli 1985, blz. 817

jaargang: 52/10