Richard A. McCormick

Uitvluchten in de katholieke moraal

Gevestigde instanties hebben de neiging om ongemakkelijke of nieuwe vragen uit de weg te gaan, door zich te beroepen op overwegingen die best waar kunnen zijn maar tegelijk het punt waar het eigenlijk om gaat onaangeroerd laten. Ook in het kerkelijk leven zijn dergelijke uitvluchten zo gewoon en frequent, dat ze vaak niet eens meer als zodanig worden herkend:: ze blokkeren de gedachtenwisseling in plaats van die op gang te brengen. katholieke moraal : uitvluchten in – (1989)

verschenen: Mei 1989, blz. 675

jaargang: 56/08