L. Janssen

Unctad III

Wanneer men de ontwikkeling van de verhoudingen beschouwt vanaf Unctad I, dan begint Unctad III niet onder gunstige omstandigheden. De belangen van de ontwikkelingslanden lopen erg uiteen en tengevolge daarvan zal er gemakkelijk onderlinge verdeeldheid optreden. Hetgeen het voor de rijke landen gemakkelijker maakt om aan hun eigen voorwaarden vast te houden. Als men echter gelooft, dat de oplossing moet komen van redelijkheid en overleg, zal Santiago bij kunnen dragen tot het noodzakelijke bewustwordingsproces.

verschenen: April 1972, blz. 643

jaargang: 39/07