Louis Van Bladel

Universiteit, arbeid en cultuur

De spectaculaire technologische innovaties van de laatste jaren schijnen te leiden naar een toekomst waarin steeds minder plaats is voor arbeid, steeds meer voor vrije tijd. Maar er is een ander perspectief mogelijk: minder arbeid en meer werk. Dat veronderstelt een nieuwe bezinning op de zin van arbeid en werk en, algemener, op de culturele mutatie die op het ogenblik aan de gang is en waarvan het schrijnende werkloosheidsprobleem slechts een symptoom is. Aan die bezinning kunnen de universiteiten een eminente bijdrage leveren.

verschenen: November 1985, blz. 99

jaargang: 53/02