Frans Van Bladel

Utopisch denken

Utopie kun je opvatten als een onverwezenlijkbaar ideaal. Maar je kunt er ook een uitdaging aan het gangbare werkelijkheidsbegrip in zien. Het utopisch bewustzijn erkent dat de feitelijke werkelijkheid omgeven is door een zee van mogelijkheden. Het houdt die mogelijkheden in het oog, maakt ze werkzaam en houdt ze geduldig, maar onophoudelijk open.

verschenen: Juni 2002, blz. 490

jaargang: 69/06