Dick Schlüter

V.S. Naipaul en Joseph Conrad

Zowel J. Conrad (1857-1924) las V.S. Naipaul (°1932) getuigen in hun werk van een ongewone, kritische kijk op de dieperliggende en veelal ook interne oorzaken van de onderontwikkeling van Derde Wereldlanden. Maar Naipaul stelde Conrad ten onrechte voor als een voorloper van zijn eigen visie: daarvoor zijn de verschillen te groot tussen het koloniale hoogtepunt van de eeuwwisseling en de huidige toestand, en tussen Conrads en Naipauls benadering van die onderscheiden situaties.

verschenen: September 1983, blz. 1012

jaargang: 50/11