H. Hermans

Valkuilen voor de democratie

Verdraagzaamheid is een van de eerste voorwaarden voor democratie. Zelfs de beste wetten halen niets uit, als men zich er niet aan wenst te houden. Volgens de auteur loopt in Nederland de democratie gevaar door bewust nagestreefde polarisatie, die hij zelfs in het taalgebruik signaleert. Als de problemen onoverzichtelijk worden, krijgen de technocraten hun kans en de ‘koplopers’. Bovendien breidt de overheidsbemoeienis zich dan uit. Met verve weet schrijver zijn mening te adstrueren.

verschenen: Februari 1976, blz. 403

jaargang: 43/05