P. Beentjes

Van achter naar voren citeren

Een literair verschijnsel door de eeuwen heen

Bijbelse auteurs hebben wel vaker hun betoog kracht bijgezet door oudere en vertrouwde teksten ‘citerenderwijze’ in hun tekst te verwerken. De auteur ontdekte dat zij daarbij gebruik maakten van een tot nog toe onopgemerkt literair procédé, dat hij ‘omkering’ heeft genoemd. En die stijlfiguur blijkt ook in de Nederlandse literatuur voor te komen.

verschenen: Mei 1982, blz. 714

jaargang: 49/08