Peter Nissen

Van bezieling naar ontzieling?

De zichtbaarheid van katholieken in Nederland na 1950

Eens een imposant bouwwerk met een gesloten front: zo leek de katholieke gemeenschap in Nederland. De bisschoppen probeerden met hun beruchte mandement uit 1954 dat front gesloten te houden. Tegelijk presenteerde het mandement de grondslag voor een bezielde katholieke presentie in de samenleving. Die presentie staat nu, een halve eeuw later, flink onder druk. Naast alle sociologische processen lijkt vooral de geloofsverdamping en de groei van een binnenkerkelijk ‘ietsisme’ de Nederlandse katholieken parten te spelen. De katholieke kerk staat in Nederland nu voor de uitdaging niet langer te investeren in het imposante bouwwerk, maar vooral in de gelovige bezieling.

verschenen: April 2005, blz. 303

jaargang: 72/04