J. Donceel

Van colored people naar Black Power

Hoe komt het dat de eens zo gedweeë negroes in de U.S.A., thans zo zelfbewust en vaak agressief, niet eens meer vrede nemen met de officieel erkende en wettelijk gesanctioneerde gelijkheid met de blanken? De auteur, die zelf al meer dan dertig jaar in de Verenigde Staten woont, probeert enkele elementen van het huidige conflict ten minste begrijpelijk te maken.

verschenen: November 1975, blz. 115

jaargang: 43/02