Jan Koenot

Van Dycks kijk op de mens

*Van Dycktentoonstelling*

verschenen: Juli 1999, blz. 657

jaargang: 66/07