Eric De Kuyper

Van Filmkritiek naar Filmanalyse (en Filmtheorie)

Kan filmkritiek ooit méér zijn dan de uiteraard nogal subjectieve en beperkte visie van de recensent op een gebeuren dat de filmkijker als een erg intieme aangelegenheid ondergaat en beleeft? Een auteur als Raymond Bellour heeft aangetoond dat een filmkritische activiteit, gefundeerd op een vrij strikte methodologische aanpak, wel degelijk kan leiden tot een objectieve(r) en consistente filmanalyse.

verschenen: November 1980, blz. 158

jaargang: 48/02