Ignacio Sotelo

Van Franco-dictatuur naar socialistische regering

Niet minder verwonderlijk, zij het veel minder opgemerkt dan het Duitse Wirtschaftswunder was het politieke mirakel dat zich in Spanje voltrokken heeft tijdens de vreedzame overgang van het zieltogend franquisme naar een democratisch bestel, dat tenslotte de overwonnenen van de burgeroorlog aan de macht heeft gebracht. De auteur analyseert de oudere en recente historische context van dat boeiende proces. En probeert de rol te omschrijven die daarin werd gespeeld door de ‘herinnering aan de burgeroorlog’:: door de monarchie, het leger, de kerk en de partijen:: door de sociaal-economische ontwikkeling van de Tweede Fase van het franquisme en het Catalaanse en Baskische nationalisme:: en door de vnl communistische en socialistische arbeidersorganisaties.

verschenen: Mei 1984, blz. 697

jaargang: 51/08