J.L.J. Lumeij

Van geestelijke gezondheidszorg naar maatschappijkritiek !?

Nieuwe ideeën ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg gaan ervan uit dat niet de cliënt ziek is, maar de maatschappij en dat dus instellingen met curatieve doellstelling niet veel uithalen:: de enig werkelijk effectieve manier om g.g.z. te bedrijven is volgens de aanhangers van die ideeën de maatschappij veranderen, omvormen, vernieuwen. De g.g.z. zou dan ook tot een politiek stellingname moeten komen. De auteur onderzoekt in dit artikel in hoeverre bovengenomede ideeën overeenkomen met de werkelijkheid en welk methodologisch standpunt men hiertegenover zou dienen in te nemen.

verschenen: Februari 1972, blz. 465

jaargang: 39/05