Gerrie ter Haar

Van geesten bezeten

Religieuze genezing in Afrika

Religieuze genezing is een wijdverbreid verschijnsel in met name de niet-westerse wereld, waar ziekte vaak gezien wordt als het werk van boze geesten. In Afrika leidde het begrip voor deze opvatting tot het ontslag van de rooms-katholieke aartsbisschop van Lusaka (Zambia), Mgr. Emmanuel Milingo. Het artikel gaat in op de achtergronden en de betekenis van het conflict. Afrika : religieuze genezing

verschenen: Oktober 1992, blz. 1117

jaargang: 59/12