Elianne Muller

‘Van gheenen man en had si confuys’

Apocriefe kerstmotieven in tekst en beeld

In heel wat middeleeuwse kerstvoorstellingen en -liederen komt een motief voor dat zijn oorsprong vindt in vroegchristelijke apocriefe tradities: dat van de twee vroedvrouwen die optraden bij de geboorte van Jezus. Het motief is na de zestiende eeuw weer verdwenen, maar verrassend genoeg vinden we er een echo van terug in een recente roman, namelijk Vallende ouders van A. F. Th. van der Heijden.

verschenen: December 2002, blz. 963

jaargang: 69/11