Guy de Maertelaere

Van libertarisme tot anarcho-kapitalisme

Vorig jaar heeft de auteur hier het Amerikaanse ‘libertarisme’ voorgesteld als ‘de opvolger van Nieuw Links’. Nu schijnt het libertarimse zelf al een opvolger of uitloper te krijgen. Het kan nuttig zijn, daar iets over te vernemen, al zal het niemand ontgaan welke bizarre staatsfilosofie hierachter steekt.

verschenen: December 1972, blz. 250

jaargang: 40/03