Jan Koenot

Van maaksel tot raadsel

Lichamelijkheid in het oeuvre van Marlene Dumas

*Marlene Dumas* *Van maaksel tot raadsel* *lichamelijkheid in het oeuvre*

verschenen: Oktober 1999, blz. 849

jaargang: 66/09