Hans Achterhuis

Van vooroordeel tot blinde vlek

Wat als een recensie van Ruimte voor voordelen van Sandel en Kritiek van de zwarte rede van Mbembe begon, liep uit in een persoonlijk getint kritisch onderzoek naar vooroordelen. In hoeverre is het mogelijk de eigen vooroordelen te overwinnen? Soms zal de bewustwording van het eigen vooroordeel het hoogste zijn dat bereikt kan worden. Hier ligt dan wel een begin voor een proces van kosmopolitische oordeelsvorming, waar in onze geglobaliseerde wereld dringend behoefte aan is.

verschenen: Juni 2016, blz. 515

jaargang: 83/06