Ludo Abicht

Van Walden tot Jikhat

Thoreau, Van Eeden, Skinner en Oz over reële en virtuele utopische gemeenschappen

Waarom is de grote meerderheid van de utopische communes en woongemeenschappen in Noord-Amerika en Europa ondanks alle goede bedoelingen en verheven theorieën eigenlijk mislukt? Op talloze manieren en op vele plaatsen bouwden mensen die zich in de dominante cultuur onbehaaglijk voelden aan alternatieven. Maar onderlinge naijver, jaloezie en relationele spanningen, sektarisme, en interne discriminatie en onderdrukking bleken totnogtoe fnuikend.

verschenen: December 2013, blz. 981

jaargang: 80/11