Monika Triest & L. Gils

Van zeden en zinnen

De herberg van de vroegmoderne tijd een bordeel?

Veel prenten en schilderijen uit de zeventiende eeuw krijgen de ondertitel ‘bordeelscène’ omdat zinnen en zinnelijkheid nogal vrij tentoongespreid zijn. We stellen ons hier vragen bij: gaat het hier om een bordeel of een herberg? Welke indicaties kunnen we uit teksten en prenten halen om te stellen dat de herberg in de eerste plaats een oord van sociaal contact en genot was, met occasionele meisjes van plezier in de buurt, zonder dat dit een bordeel hoefde te zijn? En hoe reageerden kerk en staat hierop?

verschenen: April 2004, blz. 336

jaargang: 71/04