Karl Rahner

Vaticanum II: overgang naar wereldkerk

Op het Tweede Vaticaans Concilie was het aanzienlijk aantal niet-westerse bisschoppen een historische maar vooral kerk-historische gebeurtenis, waarvan de theologische draagwijdt nu pas tot ons begint door te dringen. Het concilie markeerde een breuk en een mutatie in de christelijke kerkbeleving, die (alleen) vergelijkbaar zijn met de eveneens drastische en ingrijpende overgang van het jodenchristendom naar het christendom van de heidenen.

verschenen: Augustus 1979, blz. 963

jaargang: 46/11