Leo Geerts

Veel motorfiets en een beetje Zen

De paradoxale en provocerende verbinding van Zen en motorfiets – contemplatie en techniek – vond een enorme weerklank bij R.M. Pirsig’s Amerikaanse publiek. De vermenselijking van onze samenleving veronderstelt geenszins een verloochening of verdoemenis van de techniek, maar veeleer een heel ander, ‘persoonlijker’ gebruik ervan. En dat betoog neemt de vorm aan van tegelijk een filosofisch essay en een psychologische roman.

verschenen: September 1977, blz. 973

jaargang: 44/11