Jaak De Maere

Veertien eeuwen ketters

Aan onze sinds kort grondig gewijzigde kijk op de religieuze andersdenkenden, veelal ketters geheten, heeft de bekende Nederlandse auteur Theun de Vries zopas een boeiende en grootse, historische studie gewijd. De vraag is wel of zijn uitgesproken – nog wel klassiek – marxistische geschiedenisopvatting voldoende recht laat wedervaren aan het complexe, vaak dubbel- en meerzinnige karakter van dissidente individuen en bewegingen.

verschenen: Februari 1983, blz. 441

jaargang: 50/05