Tomas Baum en Maarten Van Alstein

Veiligheidspolitiek: de gevolgen voor vrede

Vrede en veiligheid lijken de onbezorgde leden van een tweelingbegrip: vaak worden ze uitgesproken in één adem. Hedendaagse veiligheidspraktijken zoals gated communities, Fort Europa en de globale oorlog tegen de terreur werpen echter de vraag op of er geen spanningen rijzen tussen westerse veiligheidslogica’s en vrede. Wat zijn de gevolgen van veiligheidspolitiek voor vrede? Kan veiligheid een bedreiging vormen voor vrede?

verschenen: Mei 2013, blz. 388

jaargang: 80/05