Lieve Goorden

Verantwoord navigeren in de nanoruimte

Niet de vraag naar het waarom van de dingen, de afstandelijke observatie, staat centraal in het onderzoek op de nanoschaal. Wel de aspiratie om de materie op het niveau van atomen en moleculen te manipuleren. Deze onderzoekshouding vergroot ons vermogen tot scheppen enorm, maar creëert aan de andere kant nieuwe onzekerheden. De vraag hoe we het best met die onzekerheden kunnen omgaan, plaatst nanowetenschap en nanotechnologie midden in de maatschappij. Publiek debat wordt een absolute noodzaak – en dus ook de verspreiding van kennis. Daarom is de tijd rijp voor een nieuwe Verlichting.

verschenen: Januari 2011, blz. 28

jaargang: 78/01