Hans Alma

Verbeelding serieus genomen

Op zoek naar een psychologie van de verbeeldingskracht

Verbeelding ligt ten grondslag aan de idealen van mensen, aan hun creativiteit, aan hun zingeving en religie, kortom: aan hun cultuur. Welke psychologische processen liggen aan dit belangrijke fenomeen ten grondslag? Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer wij het schilderij Korenveld met Kraaien van Van Gogh bekijken? En wat is het morele belang hiervan in ons dagelijks leven? De kunstpsychologie van John Dewey geeft hier inzicht in.

verschenen: April 2002, blz. 332

jaargang: 69/04