Karel Puype

Verbijsterende schijn

Het oeuvre van Paul Emond

Onlangs werd de nieuwe Franstalige collectie Maintenant ou jamais in het leven geroepen. Een van de eerste daarin opgenomen titels is de roman Tête à tête van Paul Emond. De modernistische factuur van het oeuvre van deze auteur verraadt een eruditie die echter op geen enkel ogenblik in intellectualisme vervalt. Schijn en paralogie ontsnappen immers aan de greep van de ratio. De lezer strandt in de ontreddering. Emond (Paul) : oeuvre

verschenen: Juli 1990, blz. 895

jaargang: 57/10